Entreprenad

Anläggning

Infrastruktur knyter samman människor, städer och länder. Anläggningsprojekt skapar dessutom nya jobb och ny infrastruktur kan vara avgörande för ett områdes ekonomiska välbefinnande.

Feka är ett av de största bygg- och anläggningsföretagen i Sverige. I samband med infrastruktursatsningar har vi därför både viljan och kapaciteten att vara en betydande anläggningsaktör.

För oss i Feka innebär anläggning att bygga väl fungerande och hållbara samhällen, både med dagens mått mätt och inför framtiden. I nära samverkan med våra kunder och tack vare hela vår samlade, rikstäckande kompetens, kan vi erbjuda anläggningsarbeten i alla olika storlekskategorier.

Vi kan bygga vägar, broar, järnvägar och tunnlar, men också hamnar, energianläggningar och grundläggning av vindkraftverk. Vi står för utveckling och förnyelse i stadsmiljön, industribyggnation, grundläggningar av byggnader och exploateringsområden.

Vatten- och avloppsanläggningar ryms också inom vårt område, liksom kabel- och ledningsarbeten. Givetvis är vår ambition att allt inom anläggning sker med så liten miljöpåverkan som möjligt.

TMA - Bil

Vi kan bygga vägar, broar, järnvägar och tunnlar, men också hamnar, energianläggningar och grundläggning av vindkraftverk. 

Skyltning

Vi kan bygga vägar, broar, järnvägar och tunnlar, men också hamnar, energianläggningar och grundläggning av vindkraftverk. 

Upptining av is

Vi kan bygga vägar, broar, järnvägar och tunnlar, men också hamnar, energianläggningar och grundläggning av vindkraftverk. 

TA-planer

Vi kan bygga vägar, broar, järnvägar och tunnlar, men också hamnar, energianläggningar och grundläggning av vindkraftverk. 

Uthyrning av lokaler

Vi kan bygga vägar, broar, järnvägar och tunnlar, men också hamnar, energianläggningar och grundläggning av vindkraftverk. 

Beläggningsarbeten

Vi kan bygga vägar, broar, järnvägar och tunnlar, men också hamnar, energianläggningar och grundläggning av vindkraftverk. 

Kompetenser

Vi kan bygga vägar, broar, järnvägar och tunnlar, men också hamnar, energianläggningar och grundläggning av vindkraftverk. 

Vakt och lots

Vi kan bygga vägar, broar, järnvägar och tunnlar, men också hamnar, energianläggningar och grundläggning av vindkraftverk. 

Offertförfrågan