Sidan under uppbyggnad

Välkommen hem!
På denna sida kommer vi diskutera hur man finansierar ett nytt hus och hur beskriva de olika köpen så som ett Köpebrev för sin tomt, fastighet och ett entreprenadkontrakt för själva bygget av huset och tillbyggnader. Vidare de olika lyften och hur de är fördelade för att sprida risk. Vi kommer att diskutera hur vi Byggsigurd finansierar hela projektet och hur vi fördelar och minimerar risk. Kort kan man säga att banken inte finansierar risk eller tar risker. Det innebär att risken finansieras av oss som bygger och av er som köper. Vår bank och er bank samt naturligtvis vi alla intresserade av att vi kan ta risk och hantera de risker som mot förmodan kan inträffa. Därför är det vår skyldighet att projektera en hanterbart riskupplägg. Ett hållbart finansierings upplägg. 

Välkommen hem!
När vi drömmer och fantiserar om Järvedstrand ser vi en framtid som många kan tycka futuristisk och onåbar. Vi är Civilingenjörer, arkitekter, ingenjörer och alla som bryr sig om Järved och tillsammans i projekteringen är vi alla imagineers. Vi har alla en längtan efter ett hållbart samhälle, många tror att det är omöjligt och försent – det gör vårt arbete ännu viktigare och vi behöver visa och leda vägen nu! Självklart kan vi bo och leva i samspel med naturen, självklart är detta en bra investering för just er familj, ett inbjudande och inkluderande område för Järved och världsklass i vårt Örnsköldsvik! Den framtid vi vill ha i morgon måste vi bygga idag! Låt drömmar förverkligas!