Välkommen hem!
När vi drömmer och fantiserar om Järvedstrand ser vi en framtid som många kan tycka futuristisk och onåbar. Vi är Civilingenjörer, arkitekter, ingenjörer och alla som bryr sig om Järved och tillsammans i projekteringen är vi alla imagineers. Vi har alla en längtan efter ett hållbart samhälle, många tror att det är omöjligt och försent – det gör vårt arbete ännu viktigare och vi behöver visa och leda vägen nu! Självklart kan vi bo och leva i samspel med naturen, självklart är detta en bra investering för just er familj, ett inbjudande och inkluderande område för Järved och världsklass i vårt Örnsköldsvik! Den framtid vi vill ha i morgon måste vi bygga idag! Låt drömmar förverkligas! Välkommen!

Omtag 2023. Länsstyrelsen hävde detaljplanen och nu redigeras de fel som var i planbeskrivningen som Länsstyrelsen inte kunde släppa förbi. Det var två fel som behöver rättas till och två saker som behöver beskrivas bättre. Nu jobbas det med detta och sedan skall de bollas med Länsstyrelsen innan planen åter går till kommunfullmäktige för beslut att antas. Senaste datum vi har satt för kommunfullmäktige är 28 Augusti för att klara av start av sanering i oktober. Saneringsstillståndet gäller oktober till och med mars med hänsyn för djurlivet, speciellt fiskar. Det är inte enbart till nackdel att projektet skjuts ett helt år. Det är oroligt på marknaden och speciellt har materialpriser skjutit i höjden och behöver kylas ner och komma ner till mer normala priser. Inflationen om 10,9% hade drabbat projektet hårt och varit ett problem för alla inblandade parter, dels i förlust i projektet, för entreprenörer och för ökade priser för kund. Dagens marknad visar hur viktigt det är att vi har tydliga spelregler för hur vi skall hantera dessa utmaningar.

Länsstyrelsen har hävt DETALJPLAN för JÄRVEDSTRAND 21 december 2022

Jag vill vara väldigt tydlig med att det personerna på Länstyrelsen har gjort är elakt! Varför talar inte Länsstyrelsen om vad de behöver få belyst? Istället väljer de att gå bakom våra ryggar, hemlighålla väsentlig information och använder dessa argument för att fälla planen? Projekteringsriktlinjer upprättades 2016 tillsammans med Länsstyrelsen – som planen följer och Planhandläggare från Länsstyrelsen jobbade tillsammans med planavdelningen fram den lösning som nu Länsstyrelsen har avslagit! Snacka om lurad!  

Här i Västernorrland, Ångermanland, Örnsköldsvik flödar Nolaskogs andan och vi hjälps åt, utvecklar och bygger samhället tillsammans.

Länsstyrelsen uppdrag i Västernorrland Länsstyrelsen har i detaljplaneprocessen ansvar för att företräda och samordna statens intressen och ta fram planeringsunderlag. I samband med kommunens detaljplanearbete ska de särskilt bevaka riksintressen, miljökvalitetsnormer, strandskydd, regional samordning samt frågor som rör hälsa och säkerhet. Utöver detta har länsstyrelsen tillsyn över detaljplaner och kan i vissa fall överpröva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva detaljplaner. 

  • Jag ser inget som hindrar Länsstyrelsen att vara delaktig i utvecklingen av Västernorrland
  • Jag läser till och med att de kan vara lösningsorienterat, delaktiga och komma med förslag på ändringar.
Projektöversikt – Länsstyrelsens påpekanden, 4 st. MITT SVERIGE – Så här skall det fungera!

1. Ni skriver att hela planområdet redan är anspråkstaget och saknar betydelse för strandskyddets syften men en del uppe vid herrgården där det planerats tre sutteränghus är detaljplanen ändrad 1982-06-18 ( i samband med bygget av nya Järvedsleden) till att reglera ett område för allmän plats, park. Alltså här är strandskyddet aktivt. Svar: Tack för påpekandet. Det stämmer som ni säger men husen är placerade mer än 100 m från strandlinjen och de ligger dessutom i linje med tre stycken redan befintliga hus. Vi korrigerar och förtydligar i planbeskrivningen, tack för att ni uppmärksammade problematiken. Ser också att vi måste minska byggbar yta med fem meter för att hamna 100 m från strandlinjen, återigen tack.

2. Missat att motivera varför inte en fri passage kan lämnas framför nio strandvillor och fyra kanalvillor. Detta krävs enligt lag 2009: 532 att svara på §18f, 7 kapitlet i miljöbalken. Svar: Absolut, vi ber om ursäkt det skall vi naturligtvis komplettera med. Jag skickar över en text i morgon eller senast i slutet av veckan så kan ni titta på den och komma med kommentarer. Tack för att ni uppmärksammade missen. 

3. Krävs bättre beskrivning: Bryggor i kanalen: Som särskilda skäl för att upphäva strandskyddet för nya bryggor (W1) anger kommunen att området redan är ianspråktaget 7 kap. §18 c p.1 miljöbalken. Som motivering anför kommunen i planbeskrivningen att området utgörs av landområde idag som är ianspråktaget genom den tidigare industriverksamheten och saknar betydelse för strandskyddets syften. Men Länsstyrelsen menar att stor restriktivitet ska gälla vid prövning av dispens och upphävande av strandskyddet när det gäller bryggor och det särskilt när de inte är avsedda att vara allmänt tillgängliga. Svar: Förtydliga att det inte är vatten där idag. Vi tar inte bort något för allmänheten utan tillför och främjar strandskyddet med återskapandet av ön. Visa flera platser att parkera båt, gästbrygga kommer att finnas för allmänheten. Området är accessbar för allmänheten men några båtplatser är privata, eller hyrd av/för radhusen som det är i en båthamn.

4. Krävs bättre beskrivning: SGI prövar lämpligheten att uppföra bostäder inom fastigheten. Det känns bara som en kommunikations grej mellan WSPs fem experter och SGI. Hamnar på WSP bord att komplettera en fjärde gång. SGI undrar varför endast begränsade ytor redovisar en marklast om 20kPa och konstaterar att man fortfarande inte berört erosionsförhållanden i PM [10], senaste PM:et. Svar: Marknivåerna är planerade att vara samma som idag. Där det är ökat till 20kPa är området där hus är placerade och övriga ytor har ytterligare last om 10 kPa i beräkningen. Erosion: PM [5] Anmälan om vattenverksamhet tar upp erosion mot hav och Dagvatten utredningen tar upp erosion vid 100, 10 och fem års regn. Området är från 1880 alltså 143 år, har i olika grad eroderat efter strandlinjen men i väldigt liten och begränsad utsträckning och har bevisligen inga problem med erosion. Det är unikt med ett område som är testad i 143 år innan man skall bygga, känns tillfredställande och tryggt. Klipper in i en och samma geotekniska rapport.

Samarbete är när man hjälps åt mot ett gemensamt mål. Ringer upp eller mejlar och påpekar att här har ni missat att beskriva, motivera eller förtydliga hur ni tänker i planbeskrivningen. Istället väljer Länsstyrelsen att sticka kniven i ryggen , hemlighålla väsentlig information och använder dessa argument för att fälla planen? Vi är exploatören som tillsammans med våra intressenter väntat i 7 år på svar angående detaljplanen. Myndigheter, suck! Ta SGI, Statens Geologiska Institut. Vi tar hjälp av WSP, den rapporten skickar vi till kommunen som skickar till Länsstyrelsen som skickar till SGI som svarar till Länsstyrelsen. Där blir det STOP! Svaret skickas inte vidare. Vi tror att det är grönt, med det använder Länsstyrelsen som argument att detaljplanen inte är säker med hänvisning till RUBRIKEN Risk för skred, ras och erosion, se punkt 4 ovan. Varför ges vi inte en chans att svara på SGIs lilla fråga? Alla vill samma sak – ett säkert område! En chans att få detaljplanen riktigt prövad!

– Jag är trygg i mitt beslut, säger Daniel Gustafsson, som går emot ett enigt kommunfullmäktige i Örnsköldsvik. Daniel Gustafsson, länsråd på länsstyrelsen. daniel.gustafsson@lansstyrelsen.se

Min fråga till Daniel! Varför ges inte detaljplanen en chans att bli riktigt prövad? 

Hej Fredrik,

Jag är tillbaka efter lite semester så därav det sena svaret.

Min bild är att länsstyrelsen har gjort mycket för att ”ge detaljplanen en chans att bli riktigt prövad”. Jag läste artikeln i ÖA om din bild av det fortsatta processen kring Järvedsstrand och tycker det fanns mycket att bygga vidare på där och att kommunen tar ett samlat grepp om fortsatt arbete.

 

Mvh Daniel

Presentation av projekt Järvedstrand!

Järvedstrand blir ett socialt område som bjuder in alla till frisklivsaktiviteter i och i anslutning till vattnet och stranden. Kronjuvelen blir en ö med bad. Området dimensioneras för bostäder åt 100 familjer och för att bli hela Järveds nya pärla vid vattnet. Hit flyttar man för området sprudlar av liv och få Villan & sommarstugan i ett!

En dröm trygg att investera i!

Ön - Hela Järveds nya pärla

Dubbla broar, parkmiljö med sommaräng, buskar, träd och gräsytor för solbad, badplats, båtplatser, gästbryggor, fiske, grillplats, utegym och motionsspår! En bro är öppningsbar, snyggt sågindustritema och ön fullständigt sprudlar av skratt, liv och rörelse! Multisportsplan! Föreningshus!

Investera i ett aktivt liv!

Målsättning för Miljö, Pengar & Hälsa

Ett blomstrande bostadsområde bygger på stabila grunder och älskvärda värden. Hälsan för familjen är viktigast och den kommer genom sunda hus, socialt umgänge och stimulerande gemenskap. En bra investering skapar pengar – en förutsättning för både lycka och frihet. Tänk och bygg som naturen och tillför inte mer koldioxid som förstör balansen i atmosfären! Detsamma gäller under alla driftsår!

Hållbara mål ger en trygg investering!

Sanering - Städa in framtiden!

Området kommer med en last från gamla synder. Från tider man inte visste bättre och när man började få kunskap kändes det för jobbigt och man lät det vara. En skuld är alltid en skuld men en miljöskuld är tydligen bara en delvis skuld. Vi som flyttar hit har med stolthet bidraget till ren naturmiljö!

Sanera marken och er familj har gjort en fantastisk insats för naturen, ni är hjältar!

17 kanalvillor och en kan bli er!

Tittar ni noga på bilden och drömmer lite så ser ni er båt vid bryggan i slutet av altanen på bilden. Bilarna står tryggt på laddning inne i garaget och suger el direkt från solen via era solpaneler på taket. Er dotter är även hon i garaget och sitter vid hobbybänken och skruvar på sin drönare och grabben är på multisportsplanen och spelar innebandy ute med sina kompisar.

Ett läge trygg att investera i!

Världens perfekta radhus! 30st, 2 varianter

Skämt och sido, ett perfekt radhus finns inte. Ett hus för mig är summan av alla kompromisser och det kan bli väldigt bra om man har tydlig vision, värderingar och bra förutsättningar. Radhusen är optimerade för livets alla flöden – Signatur Järvedstrand, det är livskvalitéet! Välkommen att läsa mer.

Investera i en välkomnande utsikt!

Etapp 2 - Säljstart 2023, byggstart 2024

Dagens teknik och framsteg gör att man kan bygga väderskal som inte var ekonomiskt försvarbart eller ens tänkbart men nu kan byggas även uppe i norr hos oss! Glashus som suddar ut gränserna mellan inne och ute, inredda rum ute, sovrum med yta ute, atrium och öppningsbara tak. Solen matar solcellerna och solinstrålning kontrolleras med kepsar med stöd från simuleringar och energiberäkningar.

Exklusivitet - Signatur Järvedstrand

Etapp 3 - Säljstart 2025, byggstart 2026

Livets efterrätt är arbetsnamnet för lägenheterna i Järvedstrand som stått som förebild för succéprojektet Egypten och de 100 lägenheterna som byggdes i centrum som nu lånar tillbaka och utvecklas ytterligare! Vad sägs om en plattform 30 meter ut i havet med bad, bastu, solbad, kök, sällskapsrum. Alltid gratis kaffe och något att prata med!

Barnbarnen längtar tills ni flyttar hit!