Välkommen hem!

Jag minns en härlig solig dag i mitten av 80-talet när vi barn i Järved var och fiskade i kanalen. Vi brukade släpa ner en stor regntunna och fylla den med havsvatten och sedan la vi fisken vi fiskade upp i tunnan. Vissa dagar kunde den bli så full att vi behövde tömma den innan vi hade fiskat klart för dagen. Just den här dagen hade det börja blåsa så vi flyttade oss från Järveds båthamn in i skydd bakom ön. Det blev vindstilla, varmt och för oss fiskare blev vattnet spegelblankt så vi kunde se när fisken nappade. Jag fann mig själv beundrande se ut över ön som då betades av får medans värmen fyllde min frusna lilla kropp. Jag fylldes av en härlig känsla att här vill jag bygga och här vill jag bo när jag blir stor.

Välkommen till projekt Järvedstrand, 

Fredrik Nordin

Ett nytt litet bostadsområde

Att det skulle bli ett nytt bostadsområde när industrin väl läggs ner har nog länge varit självklart. Det fanns tankar och idéer på det så snart MODO övergav området när de slutat att blötförvara timmer i havet och istället begjuta timmer med vatten på land. Men kommunen hann först och köpte marken från MODO för att flytta NOÅS hit för att ge plats för byggandet av Arken och Högskolan. Det blev lite protester men det blev fortsatt industriområde, nu under NOÅS. 

Järvedstrand startar igen

Vid senaste sekelskiftet började NOÅS skissa planer på ett bostadsområde tillsammans med PEAB. 2005 ställde PEAB ut en ny detaljplan. Tyvärr strandade planerna av för att för lite markundersökningar hade gjorts i kombination med för höga ekonomiska risker. NOÅS såldes till Frog och några år senare gick Frog i konkurs. Frog hade blivit en stor koncern spritt över landet med många företag. December 2010 skrev vi ett avtal med Rekonstruktören att rädda Noås Industrier ur konkurserna och döda företagets samtliga åtaganden. Januari 2014 blev vi formellt ägare till Noås Industrier och därigenom marken. Projekt Järvedstrand är räddat och kan åter påbörja sin resa till ett bostads- och rekreationsområde vid vattnet i Järved.  

VAD HÄNDE? – VARFÖR ÄR INTE JÄRVEDSTRAND I GÅNG?

OBS! Vi varnar känsliga läsare att nu blir det inte så positivt och glatt längre……..

VART ÄR DETALJPLANEN? Vi har förlorat 3 år på grund av kommunens prioriteringar! Vi har levt med ett par, tre månader kvar tills detaljplanen ställs ut i 3 år! Vi har varit på tå i 3 år! Vi har varit klar att starta i 3 år! Sabbar all planering och går mot allt förstånd!

Planering

År 2011 påbörjade vi skisserna av Järvedstrand. Vi tog in all information om detaljplanen och synpunkter från kommunen och vi köpte av alla undersökningar och information från PEAB. Kerstin Rungstad, planarkitekt på kommunen som hade hand om detaljplanen. Hon sa att det mesta finns för att göra detaljplanen förutom lite småsaker. Men den stora kvarvarande punkten är att det måste göras en riktigt saneringsundersökning. År 2013 visste vi att marken skulle komma i vår ägo och vi påbörjade att planera, rita och projektera saneringsundersökningen tillsammans med RGS 90 och Sweco Enviroment. 2014 utförde vi den stora och mycket omfattande saneringsundersöknigen och presenterade resultatet för kommunen och för Länsstyrelsen. Fler sedimentprover och fler grundvatten rör efterfrågades så vi fick vänta till sommaren 2015 för att genomföra denna provtagning och vänta på lite grundvattendata från provrören över tid. Kommunen önskade att en yta nedanför herrgården skulle byggas med hus och vi skulle köpa den marken av kommunen vilket gjorde att detaljplanen lämnades in först i december 2015. 

Detaljplan

Arbetet med detaljplanen flöt på bra efter en lite trög start och våren 2017 var vi säkra på att kommunen var i stort sett klar och att de skulle ställa ut Järvedstrand för samråd innan semestern eller direkt efter semestern. Men bomben slog ner i augusti 2017! Stadsarkitekt Patrik Jansson som var handläggare av vår detaljplan hade flyttats från projekt Järvedstrand för att skyndsamt upprätta två detaljplaner för förskolor. Detta hade skett redan i maj 2017 utan att meddela oss eller tacka oss för att vi släpper förbi förskolorna! Det måste vi förstå att barnen är viktigast! Det vi förstår är att Örnsköldsviks kommun inte har förtroende för sin detaljplaneavdelning utan måste stoppa andra projekt och att det är vi som får stå för alla konsekvenser. 

Nytt folk

En ny handläggare började hösten 2017 och tog tag i Järvedstrand våren 2018. Till detta byttes även förhandlare , exploateringschef ut för tredje gången och vi kunde inte få igenom köpet av en remsa av kommunens mark mellan vårt område och Järvedsleden under år 2017 – det skulle väntas med. Alla var nya och helt novis och det började med nya idéer och tankar. Vi kunde bara titta på från sidan och konstatera att allt startades om från början, men nu är det vår 2018. I vårt fall var detta den tredje omstarten. 2011 lät det som om att allt var klart, -ni behöver bara fixa till saneringen och lite små saker så blir det ett skyndsamt ärende! 

Vi på Byggsigurd tvingas säga upp personal, 20 personer får gå. Öviksbor som vill förverkliga och bygga Järvedstrand. 

Detaljplanen ställs ut

Först i april år 2020 ställdes detaljplanen ut på samråd. Det är nästan 3 år senare än när den första gången var klar för att ställas ut. Fyra veckor senare i mitten av maj var alla åsikter inne. Nu jobbar inte den handläggare kvar utan ingen tar tag i dessa åsikter. Men hösten 2020 meddelar Patrik Jansson att han åter är tillbaka på detaljplanen för Järvedstrand och med målsättning att svara och uppdatera detaljplanen först i november och sedan december och nu lovar de innan februari månads utgång. 

Vi försöker förhandla ett köpeavtal med tillhörande exploateringsavtal och kommunen byter ut personer och vi har nu tvingats förhandlat med 10 olika personer utan att få till en underskrift i 6 år. Ingen tar ansvar!

Efter möte med, Per Nylén, Magnus Haglund, Anna-Britt Åkerlind, Mikael Malmén, Mattias Persson och Patrik Jansson så skall stadsarkitekt Patrik Jansson nu få tid och resurser, en person till för att svara de åsikter och genomföra de ändringar som behövs i detaljplanen. För att ge området möjlighet att vinna laga kraft! Det är 10 månader efter att den har ställts ut och nio månader efter att vi har fått alla åsikter och information om de rättningar och tillägg som behöver göras i planen. Det återstår och se när resurserna tillsätts och arbetet startar och framförallt när det är slutfört. /Fredrik Nordin 26 Februari 2021. 

Öviks framtid!

Största hotet mot Örnsköldsviks framtid är Örnsköldsviks Kommun!

Låt det råda inga tvivel om att Örnsköldsvik förtjänar sin plats som Sveriges sämsta plats att bedriva företag! Frågan är istället hur länge vi Öviksbor skall tillåta detta?

Vår vision står fast: Järvedstrand skall vi utveckla och bygga tillsammans med Örnsköldsviks kommun, lokala konsulter och Entreprenadsfirmor i Örnsköldsvik. Av Öviksbor för Öviksbor med lokal råvara.

För Örnsköldsviks bästa behöver Örnsköldsviks Kommun ta er samman och komma tillbaka till projekt Järvedstrand och jobba för en lösning.

Vi tror på samarbete med lokala firmor verksamma i Örnsköldsvik och till största del med material från Örnsköldsviks skogar. Ekorrhjulet måste snurra för att skatterna hamnar i vår stad och blir till mat på våra skolor där våra barn går och inte som vanligt att det mesta hamnar i Stockholm. Järvedstrands omsättning på 450 miljoner skall arbeta och hamna i Örnsköldsvik och verkligen gynna Örnsköldsvik. Ca 100 miljoner i moms, ca 80 miljoner i löneskatt till Ö-vik eftersom vi är Öviksbor som bygger med lokala entreprenörer, verksamheter och företag. Inte Amasten med Riki bostad eller Nischer Properties med hus från Kina och arbetskraft från Baltikum = obefintligt ekonomiskt bidrag till vårt samhälle, vårt Ö-vik. Sälj inte vårt Övik till företag utifrån som inte tänker bidra till Örnsköldsviks välfärd och framtid.

När ni köper, investerar i ett hus tänk efter och säkerställ att er skatt som ni betalar på huset hamnar i vårt Örnsköldsvik och på så sätt kommer er tillgodo, där ni bor! 

Järvedstrands framtid

Det är klart att denna försening har drabbat projektet och Byggsigurd väldigt hårt. Men vi är optimister och bra projekt förtjänar sin plats. Visst har detaljplaneprocessen blivit betydligt dyrare, flera miljoner och visst drabbar det oss som kommer att flytta dit med kostnadsökningar och en senarelagd inflyttning. Men projektet är minst lika bra idag om inte ännu bättre! 

Den tidsplan vi jobbar mot ser ni ovan i bilden. Det som stör bilden idag är att vi inte vågar handla upp saneringen vilket bör göras nu i vår inför sanering till hösten. Men har vi ingen i lag vunnen detaljplan och därigenom har vi inget låneunderlag. Har vi ingen fastighet som kan styckas till tomter kan vi inte sälja en fastighet som våra kunder har i säkerhet och kan belåna om de önskar.

Det går att sälja mot bokningsavgift och använda den till sanering av marken. Men vi måste först vänta och se att kommunen uppdaterar detaljplanen med de åsikterna som kommit in, många är bra. Först efter det kan vi projektera en tidsplan som är stabilare. 

Första inflyttning blir troligtvis våren 2023, när vi har ett flertal villor och radhus klara och flyttar byggstängslet så att den inflyttade delen hamnar tryggt utanför byggområdet. 

Vi är optimistiska inför framtiden och Järvedstrand kommer att bli ett otroligt vackert och härligt bostadsområde och ett rekreationsområde för hela Järved. Priserna på fastigheter har fortsatt att stiga kraftigt så även fast projektet har blivit försenat och dyrare så har fastigheterna för oss som flyttar till Järvedstrand stigit, +20% på fem år, 790/650. Fastigheter har alltid varit en bra investering historiskt allt tyder på att den utvecklingen kommer att fortsätta, speciellt om man tittar över en längre tid. 39 år är 750% och på 20 år är 280% 1981-2001 (100-280) och 279% 1999-2019 (280-780). 

Tittar vi isolerat på endast Örnsköldsvik och på snitt över alla boendeformer så har Övik ökat 35% de senaste fem åren, utvecklingen enligt nedan. OBS! Nu är det alla typer av bostäder.