Välkommen hem!
Frågan är när? 

Vi jobbar fortfarande mot att få genomföra saneringen av området hösten 2021 men det börjar allt mer bli en dröm, tiden går……

Uppdatering av detaljplanen med beskrivning och underlag är gjorda och vi samt Patrik Jansson, stadsarkitekt har granskat materialet. Vi har påpekat några enkla förtydliganden, snabba ändringar och förväntar oss att de skickar svar till berörda inom kort. Innan mitten av juni 2021. Svar från berörda förväntar vi oss 4 veckor senare med tillägg för 4 veckor semester, alltså 8 veckor senare. Först då ser vi om vi får bygga det vi önskar och kan starta försäljning eller om det krävs mer arbete. 

Granskningen gick ut i mitten av Juni och svar förväntas senast 15 Juli 2021. Dock så antar vi att Länsstyrelsen begär ytterligare fyra veckor på grund av semesterperiod. När vi, Byggsigurd får svaren blir troligtvis i mitten av augusti när alla är tillbaka på jobbet. 

9 July 2021: Svar blir först 10 september – begärt ytterligare 8 veckor och 1 dag! Sanningen är fortfarande att de kommer att läsa igenom och göra arbetet under endast 1 dag kanske 2 dagar. Det går troll i hela systemet! Någon måste ta aktion mot byråkratin den äter upp vårt samhälle, vårt Örnsköldsvik!

VET NI VAD SOM ÄR LOGISKT? ”Om vi varje år fyller på med fler regler och lagar på lokal nivå, riks nivå och EU nivå så kommer tillslut ingen att kunna göra någonting alls!” – ELON MUSK.

Länsstyrelsen Västernorrland och kommunledningsförvaltningen har begärt förlängd svarstid till och med den 10:e september och denna begäran är godkänd.

Länsstyrelsen begär förlängd svarstid på grund av deras behov av andra statliga myndigheters yttranden och kommunledningsförvaltningen på grund av politisk beredning via kommunstyrelsen.

Detaljplanen ställdes ut på samråd 7 april 2020. Fyra veckor senare har kommunen fått in alla åsikter och begäran om kompletteringar från olika myndigheter. Vi på Byggsigurd börjande skyndsamt att jobba med dessa frågor och skickar svar och dokument till kommunen. Mycket direkt nästan allt innan semestern men det är klart att vissa frågor kräver expertkunskap, konsultfirmor och utlåtande av expert eller oberoende parter så en del kom in i augusti. Ett svar till SGI, statens Geologiska Institut tog ända in i oktober innan vi letat rätt på gamla underlag från 1970-84 som hänvisades till som var på vift. Vi fick tag i dem i Sundsvall, de var gjorda av ett företag som är nerlagt sedan länge. Men dessa kompletteringar lämnade vi till sist in nya beräkningar och uppdaterat underlag med uppgifter även från 70- och 80-talet, 19 oktober 2020. Vi väntar på att kommunen skall göra sitt jobb och uppdatera detaljplanen & beskrivningen till detaljplanen och skicka dessa uppdateringar till de som lämnat in begäran om kompletteringar och har haft åsikter om projektet. I verkligheten har kommunen inte haft en handläggare på Järvedstrand sedan april 2020 och tillsatte en ny ett år senare i maj 2021.

Vi tycker att alla åsikterna som lämnats in är bra! 

All data vi kan få använder vi till att förbättra projektet. Vi är mycket måna om att detta projekt skall bli något fantastiskt och vi lyssnar på alla och försöker utveckla området att bli så bra som möjligt för alla. Eller i verkligheten för så många som möjligt.

Projektet byggs av Öviksbor för Öviksbor med lokala råvaror! Vår målsättning är att projektet byggs tillsammans med Örnsködlsviks kommun, entreprenörer och underkonsulter från Örnsköldsvik och målsättningen är världsklass! 

Vårt ansvar som exploatör är att säkerställa att så mycket som möjligt av all skatt vi husköpare betalar hamnar i Örnsköldsvik, våra skolor, infrastruktur, vård och omsorg så att de kommer er till godo. Att företagen i Övik mår bra och genererar arbete för fler. 

Sidan uppdateras löpande