Välkommen hem!
Frågan är när? 

Detaljplanen ställdes ut på samråd i april 2020. I början av maj 2020 och i slutet av maj hade vi fått in alla åsikter och begäran om kompletteringar från olika myndigheter. Vi på Byggsigurd börjande skyndsamt att jobba med dessa frågor och skickar svar och dokument till kommunen. Mycket innan semestern men det är klart att vissa frågor kräver expertkunskap, konsultfirmor och utlåtande av expert eller oberoende parter så en del kom in i augusti. Ett svar till SGI, statens Geologiska Institut tog ända in i oktober innan vi letat rätt på gamla underlag från 1970-84 som hänvisades till som var på vift. Vi fick tag i dem i Sundsvall, de var gjorda av ett företag som inte finns längre. Men dessa kompletteringar lämnade vi till sist in nya beräkningar och uppdaterat underlag med uppgifter även från 70- och 80-talet, 19 oktober 2020. Vi väntar på att kommunen skall göra sitt jobb och uppdatera detaljplanen & beskrivningen till detaljplanen och skicka dessa uppdateringar till de som lämnat in och har haft åsikter om projektet. 

Vi tycker att alla åsikterna som lämnats in är bra! 

All data vi kan få använder vi till att förbättra projektet. Vi är mycket måna om att detta projekt skall bli något fantastiskt och vi lyssnar på alla och försöker utveckla området att bli så bra som möjligt för alla. Eller i verkligheten för så många som möjligt.

Projektet byggs av Öviksbor för Öviksbor med lokala råvaror! Vår målsättning är att projektet byggs tillsammans med Örnsködlsviks kommun, entreprenörer och underkonsulter från Örnsköldsvik och målsättningen är världsklass! Verkligheten är att kommunen har hållit på med detaljplanen i 5 år och deras arbete och framförallt brist på arbete är inte acceptabelt. 

Sidan uppdateras löpande